Ödüller

11’inci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7’inci Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu Poster ve Sözel Bildiri Araştırma Teşvik Ödülleri

Değerlendirme sonucunda kabul edilen ve kongrede sunulan araştırma çalışmalarından 3 adet sözel/poster bildiriye Araştırma Teşvik Ödülü verilecektir.

Birincilik Ödülü: 3.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.000TL
Üçüncülük Ödülü: 1.000TL

Önemli Not:11’inci UPK & 7’inci UÇEPS Araştırma Teşvik Ödülü'ne aday olacak poster bildirilerin ödül almak üzere değerlendirmeye alınabilmesi için, bu poster bildirilerin daha önce başka yerde yayınlanmamış, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology yazım kurallarına uygun biçimde; kısa rapor gönderilmiş olması gerekmektedir.
Özetler ve kaynaklar hariç gövde metin 1500 kelime olmalıdır. Gönderilen bildiri özetleri Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Ek Sayısında yayınlanacaktır.

Poster Bildiri Araştırma Teşvik Ödülü'ne başvurmak için sisteme bildiri özeti girişi sırasında ilk aşamadaki ödül başvuru anketi yanıtlanmalı ve özet Kongre Bilim Kuruluna iletilmedir. Ardından "Bildirilerim" kısmında, özetin sekizinci adımında yer alan "Tam Metin/Sunum Yükle" butonu aracılığı ile aşağıdaki kurallara göre hazırlanmış olan dosya sisteme yüklenmelidir. Gönderilen araştırma çalışmalarına ait bildiri özetleri ve 1500 sözcüklü versiyonları, Psychiatry and Clinical Psychopharmacolog Ek Sayısında yayınlanacak olup, yazarlar çalışmalarını tam metin olaral başka dergilere göndermekte özgürdürler.
• İngilizce bildiri metni amaç, yöntem, bulgu ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. İlgili bölüme yalnızca 1 tablo eklenebilir.
• Kaynaklar bölümü Psychiatry and Clinical Psychopharmacology yazım kurallarına uygun olmalıdır ve öncelikle Türkiye'den yayınlanmış (Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, Journal of Mood Disorders) yazılar kaynak olarak gösterilmelidir.

Önemli Not:Bu koşullara uymayan sözel ve poster bildiriler 11’inci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi  & 7’inci Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu Sözel ve Poster Bildiri Araştırma Teşvik Ödülü değerlendirmesine alınmayacaktır.

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 27. Cilt Araştırma Yazıları Teşvik Ödülleri

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology dergisinin 27. cildinde yayınlanan özgün araştırma yazılardan üçü toplam 6000 TL ile ödüllendirilecektir. Aday makaleler, özgünlük, uluslararası bilgi birikimine katkı, psikiyatrik tanı ve tedavide yenilik, doğru tasarım ve iyi yazım özellikleri açısından değerlendirilecektir.

Birincilik Ödülü: 3.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

Asistan Bursu

Sözel veya poster bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Bildiri sunucularından, uzmanlık, master veya doktora öğrencisi olduklarını kanıtlayanların kayıtları Psikofarmakoloji Derneği tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu ücretsiz kayıt hakkı her bir bildiride ismi sunucu olarak yer alan 1 kişiyi kapsamaktadır.

Psikofarmakoloji Derneği Bursları

Tanımı
Psikofarmakoloji Derneği aşağıda belirlenen kategorilerde ve uygun özelliklerdeki yüksek vasıflı bilim adamlarını Türkiye dışındaki bir ülkede yapacakları biyolojik psikiyatri alanındaki çalışma ya da gözlemlere maddi destek sağlamak amacı ile bu bursu verir. Dernek yönetim kurulu, desteklenecek bilim adamlarını seçecek seçici kurulu oluşturmaktan ve bursun bünyesindeki maddi desteği sağlamak ile yükümlüdür. Dernek yönetim kurulu yeterli maddi destek sağlanamayacak durumlarda bu bursu askıya alabilir ya da iptal edebilir. Dernek yönetim kurulu vereceği burs sayısını ve kategorisini 11’inci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi  & 7’inci Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumundan en az 6 ay önce açıklar. Maddi destek bilim adamlarının yol masrafları (ekonomi sınıfından gidiş ve geliş), 3 ay süresince sağlık sigortası ve aylık 1500 USD ödemeyi kapsar.

Kategori I: Psikofarmakoloji Derneği Genç Araştırmacı Bursu
Bu bursa 2. senesini doldurmuş psikiyatri ve farmakoloji asistanları ile 40 yaşını geçmemiş ve halen bir eğitim kurumunda çalışan psikiyatri ve farmakoloji uzmanları (yardımcı doçentler dahil) başvurabilir.

• Başvurular her sene yapılan 11’inci UPK & 7’inci UÇEPS poster başvuruları ile beraber olmalı ve Kongreden en az 1 ay öncesinde ödüle aday olduğunu belirten bir dilekçe ile Psikofarmakoloji Derneği’ne başvurulmalıdır.

Adaylarda başvuruları sırasında aranacak özellikler ve belgeler:

a) Aday 11’inci UPK & 7’inci UÇEPS’de gerçekleşecek poster yarışmasına en az 1 poster ile katılmalıdır. 
b) Özgeçmiş ve yayın listesi 
c) Başvurular, ÜDS' nin İngilizce yeterlilik sınavından yeterli puan aldığını gösterir belgeli ile yapılmalıdır. 
d) 1250‒1500 kelime arasında adayın psikiyatrinin geleceği ve kendisinin bu gelecekte oynamak istediği rolü anlatan metin. 
e) Çalıştığı eğitim kurumu yöneticisinden (şef, bölüm başkanı veya dekan) aday hakkında tavsiye mektubu alınmalıdır.

• Ön şart olarak poster yarışmasında ilk beşe girmeyi hak eden adaylar arasından bursu kazan aday kongrenin sonundaki ödül töreninde açıklanır.

Kategori II: Psikofarmakoloji Derneği Kariyer Geliştirme Bursu
Bu bursa sadece psikiyatri ve psikofarmakoloji alanında halen aktif bilimsel araştırma ve eğitim veren doçent ve profesörler başvurabilir. Bu bursa başvuru sırasında yaş sınırı aranmamakla beraber adayın yüksek bilimsel vasıflara sahip olması ve dünya bilim literatürüne katkıda bulunmuş olan araştırmalara sahip olması gerekmektedir. Aday 11’inci UPK & 7’inci UÇEPS’den en az 1 ay öncesinde ödüle aday olduğunu belirten bir dilekçe ile Psikofarmakoloji Derneği yönetim kuruluna başvurmalıdır. Başvuru sırasında yayın listesinin bulunduğu özgeçmiş, 1250-1500 kelime arasında adayın psikiyatrinin geleceği ve kendisinin bu gelecekte oynamak istediği rolü anlatan İNGİLİZCE metin, en önemli 3 bilimsel yayınını ve burs ile gideceği ülke ve merkezi belirtmek zorundadır.

Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu, yukarıda koşulları belirtilen yurtdışı eğitim burslarını 2008 yılından itibaren hayata geçirmiştir ve 2019 yılı kontenjanı olarak da Kategori I ve Kategori II'den birer kişi olmasını uygun görmüştür.